Благодарим за интереса към развъдника „Lord Of The Cats“ :)

Котенцата напускат дома ни на възраст не по-малко от 3 месеца. За това време те стават социални, придобиват хигиенни навици, свикват с котешката драскалка. Към тази възраст котета се ваксинират, обезпаразитяват се вътрешно и външно, микрочипирват се и им се издава евро паспорт, в който са отбелязани всичките манипулации.  За котета от PET клас, родословието се издава след предоставен документ за кастрация на животното, това е упоменато в договора за покупко-продажба на котенцето. Може да капарирате коте на едномесечна възраст,
капарото е 50 % от цялата сума.

В момента нямаме котенца. Очакваме следващото ни котило в началото на 2020 година.

Thank you for the shown interest for our cattery “Lord Of The Cats”  :)

Our kittens live out our home not before the 3rd month. They get social in the months they spare with us and our cats, they get hygiene habits, they get use to scratch their nails on the right place(Cat scratch). Till the 3rd month they got vaccination with the vaccine, they get deworming internally and externally, they get microchipped and europpean passports, in which every manipulation is written. For PET class kittens, Pedigree is issued after provided a castration document of the animal, as you will see in the contract for buy-sell on the kitten. You can reserve a kitten when its one month old, 50% of the price.

We don’t have any kittens right now. We look forward to our next kitten in early 2020.