FR* TRUECOLORS OMY BEAUTY (BELLA)

Пол / Sex : Ж / Female

Дата на раждане / Date of birth: 25.06.2018

Цвят / Color: BRI ns 22 64

Кръвна група / Blood group: A/AБ

PKD negative / отрицателен

Изложбени резултати / Show results:

1xCAC, 1xEXE1, 1xNOM FIFe (23-24.11.2019, Sofia)