НАШИТЕ ЖЕНСКИ / FEMALE

CH FR* TRUECOLORS OMY BEAUTY (BELLA)

Пол / Sex : Ж / Female
Дата на раждане / Date of birth: 25.06.2018
Цвят / Color: BRI ns 22 64
Кръвна група / Blood group: A/AБ
PKD negative / отрицателен

Изложбени резултати / Show results:
Титла / Title: Шампион FIFe / Champion FIFe

1xCAC, 1xEXE1, 1xNOM FIFe (23-24.11.2019, Sofia)
2xCAC, 2xEXE1, FIFe (25-26.06.2022, Sofia)

BG* LORD OF THE CATS FIONA

Кастрирана / Neutered

Пол / Sex : Ж / Female
Дата на раждане / Date of birth: 29.10.2021
Цвят / Color: BRI ns 22 64
Кръвна група / Blood group: A/AБ
PKD negative / отрицателен

Изложбени резултати:
2 x EXE1, BIV, 2 x Junior NOM FIFe (25-26.06.2022, Sofia)

BG* LORD OF THE CATS ELSA

Кастрирана / Neutered

Пол / Sex : Ж / Female
Дата на раждане / Date of birth: 3.12.2020
Цвят / Color: BRI ns 22 64
Кръвна група / Blood group: A/AБ
PKD negative / отрицателен