НАШИТЕ ЖЕНСКИ / FEMALE

FR* TRUECOLORS OMY BEAUTY (BELLA)

Пол / Sex : Ж / Female
Дата на раждане / Date of birth: 25.06.2018
Цвят / Color: BRI ns 22 64
Кръвна група / Blood group: A/AБ
PKD negative / отрицателен

Изложбени резултати / Show results:
1xCAC, 1xEXE1, 1xNOM FIFe (23-24.11.2019, Sofia)

BG* LORD OF THE CATS FIONA

Пол / Sex : Ж / Female
Дата на раждане / Date of birth: 29.10.2021
Цвят / Color: BRI ns 22 64
Кръвна група / Blood group: A/AБ