ВЕТЕРАНИ / VETERANS

BG* CLARISSA BULLGARY

Пол / Sex : Ж / Female
Дата на раждане / Date of birth: 06.02.2013
Цвят / Color: BRI ns 22 62
Кръвна група / Blood group: A/AБ
PKD negative / отрицателен
Изложбени резултати / Show results:
1 x CAC, 1 x EXE1 FIFe (26-27.11.2015, София)
2 x CAC, 2xEXE1 FIFe (28-29.11.2016, София)
2xEXE1, 1xNOM (11-12.05.2013, София)

Титла / Title:  Шампион FIFe / Champion FIFe

Майка на котила / Mother of the little: K, A, C, D

BG* LORD OF THE CATS VANESSA

Пол / Sex : Ж / Female
Дата на раждане / Date of birth: 22.04.2015
Цвят / Color: BRI ns 22 62
Кръвна група / Blood group: A/AБ
Изложбени резултати / Show results:
2 x CAC, 2xEXE1,  FIFe (29-30.04.2017, София)

Титла / Title: Кандидат шампион FIFe / Candidate to Champion FIFe

Майка на котила / Mother of the little: B

BG* LORD OF THE CATS ADELINE

Пол / Sex : Ж / Female
Дата на раждане / Date of birth: 22.04.2015
Цвят / Color: BRI ns 22 62
Кръвна група / Blood group: B
Изложбени резултати / Show results:
1xEXE2,  FIFe (29-30.04.2017, София)